Általános szerződési feltételek

  1. Szerzői jogok
  2. A megrendelés feltételei
  3. Tréningek

Szerzői jogok

A www.kassaicsilla.com weboldalon megjelenő tartalmak és a weboldalon meghirdetett tréningek tartalma, feladatai – beleértve az ingyenesen letölthető tartalmakat, és a hírlevelek tartalmát is – a honlap üzemeltetőjének (Belső Napra Hangolódás Kft) szellemi termékei, amelyeket az olvasó kizárólag saját célra használhat fel. Ezen tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése tilos, és az csak a szerző, Szabó Kassai Csilla engedélyével, megszabott díjfizetés mellett lehetséges. A díj a Belső Napra Hangolódás Kft-ét illeti meg. Minden más esetben jogi úton szerezhetünk érvényt a jogsértés megszüntetésének és jóvátételének.

A megrendelés feltételei

Szerződés elfogadása

1.1 A jelen végfelhasználói szerződés (továbbiakban szerződés) Belső Napra Hangolódás Kft (1085 Budapest, József körút 69. Adószám:24706133-2-42) a továbbiakban mint “Szabó Kassai Csilla szerző által megbízott jogi személy”, és a felhasználó (a továbbiakban: “a felhasználó”) között létrejött jogilag kötelező megállapodás a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra önismereti tréningjeinek információs anyagai tárgyában. A szerződés feltételei az információs anyagok minden egyes összetevőire vonatkoznak.

1.2 A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra önismereti tréningjei információs anyagainak megrendelésével a felhasználó kijelenti, hogy megértette és elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra önismereti módszerek információs anyagait nem rendelheti meg és nem használhatja.

1.3 Jelen szerződés megkötésére csak nagykorú 18 életévet betöltött személy jogosult. Minden más esetben írásos szülői beleegyezésre van szükség.

Szerzői és tulajdonosi jogok

2. A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokhoz fűződő minden jog, a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog a szerző, Szabó Kassai Csilla tulajdona, mely jogokat és jelen szerződést a Belső Napra Hangolódás Kft - mint saját tulajdonú cég és harmadik fél kezel teljes körűen, Szabó Kassai András ügyvezető és cégtulajdonostárs hatáskörében. A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagok szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt állnak. A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagok összes másolatára vonatkozó összes jogcím és szerzői jog a szerzőt illeti.

3. Korlátozások

3.1 A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokat vagy azok bármilyen részét, beleértve a szerződést is módosítani csak a felek kölcsönös egyetértő írásos megállapodása szerint lehetséges, minden más esetben tilos! A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokat vagy azok bármely részét tilos felhasználni a rendeltetésszerű használattal nem megegyező módon!

3.2 A szerző a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben a felhasználó a jelen szerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a felhasználó köteles megsemmisíteni az Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagok összes másolatát és alkotóelemét.

3.3 A szerző fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson, indoklás nélkül.

 

4. Felhasználó jogai és kötelezettségei

A felhasználónak jogában áll a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokról vagy biztonsági illetve archív másolatot készíteni, vagy pedig azt egyetlen számítógépre másolni azzal a feltétellel, hogy az eredeti Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagot kizárólag biztonsági vagy archív példányként használja. A Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokat a felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. Jelen szerződés alapján nem jogosult a felhasználót megillető összes jogot másra átruházni.

5. Garanciavállalás
Ha a felhasználó elégedetlen a termékkel/szolgáltatással, a szerző a következő feltételek mellett téríti meg a termék árát:

* Garanciális visszatérítésre csak az a vásárló jogosult, akinek a befizetése a megrendelést követően határidőre beérkezett, és a szolgáltatásnyújtás, illetve termékátadás bármilyen okból meghiúsul. Minden más esetben a felhasználót terhel minden felelősség. A szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni a tréningen elsajátított ismeretanyag elmaradt, vagy meghiúsult, vagy helytelen alkalmazásából fakadó károkért vagy eredménytelenségért. Helytelen alkalmazás az például, amikor más önismereti vagy spirituális módszerekkel keverve használja, illetve saját önkénye szerint megváltoztatva alkalmazza a felhasználó a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra módszert.

* A felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a garancia-érvényesítés után nem használja a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagokat, ha mégis használja, ki kell fizetnie a megrendelés összegét.

* A garanciális árvisszatérítésre vonatkozó kérést a Szabó Kassai Csilla 5ről6ra információs anyagok megrendelésétől számított 30 napon belül írásban, postai vagy elektronikus úton (belsonaphang@gmail.com) küldött levélben jelezni kell.

Tréningek

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tréning feladatait kizárólag saját célra használhatja fel. A tréning tartalmának továbbadása, értékesítése, hasznosítása csak a tulajdonos, Szabó Kassai Csilla szerző írásbeli engedélyével lehetséges.

Időpont változás, tréning elmaradás
Az időpont-változtatás jogát fenntartjuk. A tréning esetleges elmaradásáról, illetőleg az időpontváltozásról minimum 24 órával a tréning előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Amennyiben a jelentkező nem kíván másik tréningen részt venni, az általa befizetett összeget 30 napon belül visszatérítjük.

Elállás
A résztvevők a tréningre történő jelentkezés (mint szerződéskötés) időpontjától számított 14 napon belül jogosultak indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben a szerződés teljesítése ezen határidőn belül megkezdődik, a résztvevőket ugyanezen határidőn belül felmondási jog illeti meg.

Felmondás
Amennyiben a résztvevők az előleg/teljes részvételi díj befizetését követően felmondják a szerződést, az esetben a résztvevők az alábbi (a teljesítéssel arányos) költségeket kötelesek megtéríteni a Belső Napra Hangolódás Kft. részére:

a) A tréning időpontját legalább 10 nappal megelőzően történő felmondás esetén a tréning előleg/teljes részvételi díját visszatérítjük, vagy választható opcióként a részvételi díjat lehetőség van más szolgáltatásba beszámítani. Az e célra felajánlott szolgáltatások körét a szolgáltató (Belső Napra Hangolódás Kft) szabja meg.

b) Ha a felmondás a tréning időpontját megelőző 9-2 napon belül történik, akkor a tréning előleg/teljes részvételi díjának 50%-át visszatérítjük, vagy választható opcióként a részvételi díj 50 %-át lehetőség van más szolgáltatásba beszámítani. Az e célra felajánlott szolgáltatások körét a szolgáltató (Belső Napra Hangolódás Kft) szabja meg.

c) A tréning időpontját megelőző 48 órán belüli felmondás esetén a tréning előleg/teljes részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Ebben az esetben a részvételi díjat lehetőség van más szolgáltatásba beszámítani. Az e célra felajánlott szolgáltatások körét a szolgáltató (Belső Napra Hangolódás Kft) szabja meg.

Részvétel átruházás
A tréningen való részvételi lehetőség névre szól, így az nem ruházható át harmadik személy részére.

Nem fizetés
Amennyiben résztvevő a jelzett határidőig nem téríti meg az előleg/teljes részvételi díj összegét, úgy a helyét átadjuk más jelentkezőnek.

   

Weboldalunk cookie-kat használ. Részletek

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás